ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Panevėžio mokytojų seminarijos Vytauto Didžiojo 1930 m. VI laidos absolventai ir pedagogai / J. Vileišis ... [et al.]. - 1930

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1930]
Apimtis portr., 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 22MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Originalas
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 5 29 2013
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Julijos Žukauskaitės rankraščių fondas F115. 357: [Panevėžio mokytojų seminarijos Vytauto Didžiojo 1930 m. VI laidos absolventai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė] / J. Vileišis … [et al.]. - Panevėžys, 1930. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
J. Vileišis , Veronika Limbaitė-Andrašūnienė , Herta Calmanaitė , Justinas Jankevičius , Povilas Pakarklis , Antanas Kasperavičius , Aliutė Elena Markevičiūtė , Juozapas Janionis , Feliksas Svirskis , Anelė Seradinskaitė-Strepekienė , Barbora Šegamogaitė , Jurgis Žitkevičius , Petras Būtėnas , Juozas Mičiulis , Vladas Paulauskas , Jonas Vaitys , V. Mikoliūnaitė , L. Katinas , E. Paulauskaitė , M. Juodviršis , E. Nakvosaitė , Vladas Varneckas , I. Vadopalaitė , J. Matusevičius , J. Nokutytė , Vladas Aižinas , M. Pempaitė , F. Lapienis , A. Gaspariūnaitė , Jonas Karka , F. Bagaslauskaitė , V. Glebavičiūtė , P. Kisielis , Liucija Žukauskaitė-Žilėnienė , S. Steikūnas , M. Rapšytė , K. Skučas , E. Ivanauskaitė , L. Špokevičius , V. Juknevičiūtė , Kazys Meškonis , F. Vilytė , Alfonsas Janulevičius , Z. Markevičiūtė , O. Obakevičius , A. Ivanauskaitė , J. Paškevičius , K. Grigaliūnaitė , A. Kisielis , B. Motiekaitytė , Povilas Alanta , M. Mikulskytė , V. Elisonas , Violeta Būtėnaitė , S. Adomaitytė , V. Šlapelis , B. Tyrylytė , Jonas Mikulionis , G. Rastauskaitė , B. Saladžius , J. Pališkevičiūtė , Jonas Vengris , P. Valeckaitė , Aleksandras Šeštokas , D. Zakaraitė , M. Gasilionis , J. Šlikaitė , K. Jasinskaitė , P. Banaitis , J. Kundaitė , P. Rudinskas , L. Kasperavičiūtė , V. Kuncė , A. Germanaitė , Marijona Masiokaitė , J. Jakubka , A. Motekaitytė , M. Lipnickas , J. Petniūnaitė , Algirdas Sokas , O. Paliūnaitė , J. Žukauskas , J. Rutkauskas
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis