ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

JAV lietuvių laikraščio„Keleivis“ redaktorius (1953-1979) Jackus Sondeckis (kairėje) su žurnalistu Jurgiu Jašinsku prie „Keleivio“ redakcijos pastato Bostone / [Jackus Sondeckis], Jurgis Jašinskas. - 1978.02.08

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [1978]
Apimtis 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 12MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autografas, originalas
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 10 16 2014
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kazimiero Barėno rankraščių fondas F60. 1607: [Savaitraščio „Keleivis“ redaktorius Jackus Sondeckis su žurnalistu Jurgiu Jašinsku prie „Keleivio“ redakcijos pastato. Nuotrauka] / [Jackus Sondeckis], Jurgis Jašinskas. - [Boston], 1978.02.08. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis