ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

JAV lietuvių laikraščio„Keleivis“ redaktorius (1953-1979) Jackus Sondeckis (kairėje) su žurnalistu Jurgiu Jašinsku prie „Keleivio“ redakcijos pastato Bostone / [Jackus Sondeckis], Jurgis Jašinskas. - 1978.02.08

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [1978]
Apimtis 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 12MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autografas, originalas
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 10 16 2014
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kazimiero Barėno rankraščių fondas F60. 1607: [Savaitraščio „Keleivis“ redaktorius Jackus Sondeckis su žurnalistu Jurgiu Jašinsku prie „Keleivio“ redakcijos pastato. Nuotrauka] / [Jackus Sondeckis], Jurgis Jašinskas. - [Boston], 1978.02.08. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Susiję asmenys
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis