ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vyskupo Kazimiero Paltaroko 25-ųjų mirties metinių minėjimas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Iš kairės: prelatas Kazimieras Dulksnys, vysk. Antanas Vaičius, vysk. Liudas Povilonis, vysk. Romualdas Krikščiūnas, vysk. Julijonas Steponavičius, kardinolas Vincentas Sladkevičius / Romualdas Krikščiūnas ... [et al.]. - 1983.01.04

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [1983]
Apimtis 6 nuotraukos; Archyvinė kopija: 211MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autografas, originalas
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 11 4 2014
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9. 1460: [Vyskupo Kazimiero Paltaroko 25-ųjų mirties metinių minėjimas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Pavienė ir grupinės nuotraukos] / Romualdas Krikščiūnas … [et al.]. - Panevėžys, 1983.01.04. - 6 nuotraukos
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 6 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis