ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo iškilmės. Sėdi iš kairės: prel. Aleksandras Grigaitis, Apaštalų sosto atstovas A. Faidutti, prel. Jonas Mačiulis-Maironis, vysk. Kazimieras Paltarokas, vysk. Antanas Karosas, arkivysk. Pranciškus Karevičius, arkivysk. Jurgis Matulaitis, arkivysk. Juozapas Skvireckas, LR ministras pirmininkas dr. Leonas Bistras, vysk. Justinas Staugaitis, vysk. Juozapas Kukta, vysk. Mečislovas Rainys / Aleksandras Grigaitis ... [et al.]. - 1926

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1926]
Apimtis 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 20MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Originalas
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 11 5 2014
Nuotrauka užklijuota ant fotokortelės
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pavienių rankraščių fondas F8. 583: [Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo iškilmės. Grupinė nuotrauka] / Aleksandras Grigaitis … [et al.]. - [Kaunas, 1926]. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis