ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

[Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917.09.18-09.22) prezidiumo ir sekretoriato nariai] / Jonas Basanavičius ... [et al.]. - 1917.09.18-1917.09.22

Tipas icon vaizdasvaizdas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1917]
Apimtis 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 72MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Iš kairės: Peliksas Bugailiškis, Kazimieras Bizauskas, Kazimieras Šaulys, Justinas Staugaitis, Jonas Basanavičius, Steponas Kairys, Antanas Smetona, Jonas Vileišis, Povilas Dogelis, Juozas Paknys, Jurgis Šaulys, Mykolas Biržiška, Juozas Stankevičius, Petras Klimas
Originalas
Su įspaudu nuotr. dešiniajame apatiniame kampe: Jurašaitis / Vilniuje
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2015 06 17
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pavienių rankraščių fondas F8. 591: [Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917.09.18-09.22) prezidiumo ir sekretoriato nariai. Grupinė nuotrauka] / Jonas Basanavičius … [et al.]. - Vilnius, [1917.09.18-1917.09.22]. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis