ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

[Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos 1970-jų metų laidos abiturientai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė] / Elena Gabulaitė ... [et al.]. - 1970

Tipas icon vaizdasvaizdas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1970]
Apimtis portr., įklijos, 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 1MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autografas, originalas
Su dedikacija Elenai Gabulaitei. - Su abiturientų autografais
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2015 06 30
Pridėta: lankstinys „Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinė mokykla“ (1970). - Nuotrauka įklijuota į kietą aplanką
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9. 1268: [Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos 1970-jų metų laidos abiturientai ir pedagogai. Nuotrauka. Vinjetė] / Elena Gabulaitė … [et al.]. - Panevėžys, 1970. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Elena Gabulaitė , Vilius Masilionis , V. Šedurskienė , D. Budrikienė , E. Masilionienė , Silvestras Bortkevičius , A. Dobradziejienė , Juozas Bulzgys , Birutė Štembokienė , A. Svarauskas , M. Poželienė , Juozas Truskauskas , Vytautas Baliūnas , Kazimieras Truncė , Kazys Tvarkūnas , O. Marevičiūtė , E. Petkūnienė , J. Bernadišius , L. Konstantinova , A. Tvarkūnienė , M. Čekanavičienė , Kazys Pakštas , H. Dijokevičiūtė , A. Čiulkovaitė , A. Markevičius , R. Žukauskaitė , J. Raudytė , V. Petrulytė , M. Lekandraitė , L. Ramanauskas , L. Poviliūnaitė , E. Vasarytė , G. Volikas , V. Barzdžiūnas , D. Patkačimaitė , L. Buika , J. Bieligaitė , L. Ragauskaitė , A. Tvarkūnas , G. Dargužytė , R. Balkevičiūtė , Jasas Rimantas , J. Domaševičiūtė , A. Jakštas , N. Paliulytė , Algis Stalnionis , D. Puronaitė , O. Kairys , Z. Teišerskytė , E. Marozas , V. Minkevičiūtė , D. Paškevičiūtė , R. Janeliūnas , G. Krotkutė , R. Sabaliauskas , D. Masiulytė , K. Skardžiūtė , V. Biežis , J. Budrytė , Владимир Емельянович Максимов , Povilas Kuprys , V. Rajunčiūtė , P. Reinardas , R. Vaciūnaitė , R. Skuodis , R. Vičinas , Birutė Grybaitė , I. Jasiūnas , D. Špokaitė , J. Pažemeckaitė , J. Palionytė , V. Gižas , M. Barčytė , N. Juškaitė , L. Laiškonytė , J. Ribinskaitė , E. Petraitytė , J. Avižiūtė , L. Cedronaitė , A. Raišytė , G. Kostiukovas , R. Vainas , Z. Klimova , A. Nutautas , Dovilė Račkauskaitė , A. Lapėnas , L. Kokanauskaitė , E. Žukauskas , J. Venslovaitė , Kęstutis Rastenis , S. Skuodytė , R. Rutkauskaitė , P. Žagunis , V. Kumelėnaitė , V. Juzėnas , V. Miržinskas , R. Bardišauskaitė , R. Bagdonas , E. Adomaitytė , D. Jasinevičius , D. Astrauskaitė
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis