ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Girtuoklystė - neturto motina / parašė K. Paltarokas. - 1913

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Katalikų "Blaivybės" draugija [1913]
Apimtis vinj., 16 p.; Archyvinė kopija: 559MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Lietuvos bibliografija. Ser. A. T. 3, įr. 3169 ; Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 76
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2015 09 01
Tiražas [3000] egz.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Girtuoklystė - neturto motina / parašė K. Paltarokas. - 2-ji patais. laida. - Kaunas, 1913. - 16 p. - (Katalikų "Blaivybės" draugijos leidinys ; Nr. 47)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 18 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
178.1, 392.85
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis