ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Girtuoklystė - neturto motina / parašė K. Paltarokas. - 1913

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Katalikų "Blaivybės" draugija [1913]
Apimtis vinj., 16 p.; Archyvinė kopija: 559MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Lietuvos bibliografija. Ser. A. T. 3, įr. 3169 ; Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 76
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2015 09 01
Tiražas [3000] egz.
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Girtuoklystė - neturto motina / parašė K. Paltarokas. - 2-ji patais. laida. - Kaunas, 1913. - 16 p. - (Katalikų "Blaivybės" draugijos leidinys ; Nr. 47)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 18 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
UDK indeksas
178.1, 392.85
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis