ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

[Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos pedagogai prie gimnazijos pastato. Grupinė nuotrauka] / Mečislovas Kviklys ... [et al.]. - apie 1934-1936

Tipas icon vaizdasvaizdas
Išleidimo duomenys [1934-1936]
Apimtis 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 9MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Originalas
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2016 01 25
1-oje eilėje 2-as iš dešinės: mokytojas Juozas Janulionis. Viršutinėje eilėje 2-as iš dešinės: gimnazijos dir. Mečislovas Kviklys (gimnazijos dir. 1934-1936 m.). Viršutinėje eilėje 2-as iš kairės: mokyt. Petras Rapšys.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Laimos Rapšytės rankraščių fondas F70. 770-1: [Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos pedagogai prie gimnazijos pastato. Grupinė nuotrauka] / Mečislovas Kviklys … [et al.]. - [Rokiškis, apie 1934-1936]. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis