ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

[Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos sūnaus Juliaus Rimgaudo Smetonos ir Birutės Nasvytytės vestuvės. Jaunavedžiai su vestuvių puotos dalyviais Nasvyčių namuose Barborlaukio dvare (Jonavos r.). Grupinė nuotrauka] / Julius Rimgaudas Smetona ... [et al.]. - 1935

Tipas icon vaizdasvaizdas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1935]
Apimtis įklija, 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 41MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autografas, originalas
Nuotr. reverse: kun. J. Kipp atvirlaiškis-sveikinimas A. Šilgalytei (Kaunas-Obeliai, 1936.02.29). - Su Kauno pašto spaudu ir pašto ženklo įklija
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2016 07 26
1-oje eilėje ant kilimo: neatpažintos merginos; 2-oje eilėje iš kairės: ?, Steponas Nasvytis, ?, Antanas Smetona, Birutė Nasvytytė-Smetonienė, Julius Rimgaudas Smetona, Juzefa Nasvytienė, Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė, kun. Johann Kipp, ?; 3-ioje eilėje iš kairės: ?, ?, ?, Elena Nasvytienė, Marija Smetonaitė-Valušienė, ?, ?, Motiejus Nasvytis, Aloyzas Valušis, ?, ?, Kazys Nasvytis, kun. Vladas Mironas, ?; 4-oje eilėje iš kairės 4-as: Antanas Nasvytis?.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Aleksandros Šilgalytės rankraščių fondas F80. 685-1: [Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos sūnaus Juliaus Rimgaudo Smetonos ir Birutės Nasvytytės vestuvės. Jaunavedžiai su vestuvių puotos dalyviais Nasvyčių namuose Barborlaukio dvare (Jonavos r.). Grupinė nuotrauka] / Julius Rimgaudas Smetona … [et al.]. - [Barborlaukis (Jonavos r.), 1935]. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis