ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

[Lietuvos savanorio ats. eilinio Povilo Kondziarsko apdovanojimo Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu liudymas Nr. 20980] / [LR] Krašto apsaugos ministerija. - 1928.06.10

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1928]
Apimtis iliustr., 1 lap.; Archyvinė kopija: 142MB Viešos prieigos kopija: 2MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Taip pat vartojamos pavardžių formos: Kondziarskas (F8-700; F8-702), Kondzerskas (F8-701; F8-707), Kondzerskis (F8-704), Kandziorskas (F8-699), Kandžerskas (F8-703), Kandzerskas (F8-706; F8-708)
Spaudinys su rankr. įrašais, originalas
Def.: įplyšimai lapo kraštuose ir sulenkimuose
Su įspaudu: Krašto apsaugos ministerija. - Su Krašto apsaugos ministro T. Daukanto ir Vyr. štabo viršininko gen. P. Plechavičiaus autografais.
Restauruota
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2016 07 26
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pavienių rankraščių fondas F8. 700: [Lietuvos savanorio ats. eilinio Povilo Kondziarsko apdovanojimo Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu liudymas Nr. 20980] / [LR] Krašto apsaugos ministerija. - Kaunas, 1928.06.10. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis