ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Socialis klausimas / parašė prof. K. Paltarokas. - 1913

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero draugija [1913]
Apimtis vinj., 216 p.; Archyvinė kopija: 13173MB Viešos prieigos kopija: 106MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Virš. išleid. metai: 1914
Vincento Lukoševičiaus asmeninė kolekcija
Su proveniencija: K. [...]snis
Bibliogr. prakalboje
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 01 05
Kn. taip pat: Aut. pratarmė, p. 3
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Socialis klausimas / parašė prof. K. Paltarokas… - [Kaunas, 1913. - 216 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; Nr. 143)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 217 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 219 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
316.42
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis