ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tikybos pirmamokslis / K. Paltarokas. - 1927

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1927]
Apimtis 32 p.; Archyvinė kopija: 1314MB Viešos prieigos kopija: 12MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudais: Lietuvių katalikų veikimo centro/ Mariampolės skyrius; L. K. J. S. "Pavasaris"/ Mariampolės kuopa; L. K. J. S. "Pavasario" s-gos / Marijampolėje/ knygynas; „Pavasario“ federacijos / Marijampolės kuopų / knygyno
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 01 10
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Tikybos pirmamokslis : patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / Vysk. K. Paltarokas. - 7-oji patais. laida. - Kaunas, 1927. - 32 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 40 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 37 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
272-282.4
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis