ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Katalikų tikybos katekizmas / [Kazimieras Paltarokas]. - 1919

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero draugija [1919]
Apimtis 100 p.; Archyvinė kopija: 3547MB Viešos prieigos kopija: 33MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. kn. nenurodytas
Kn. iš kun. B. Urbono kolekcijos.- Įrašas: [Alputės] Žitkevičiūtės / II kl. A
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 01 30
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 102 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Katalikų tikybos katekizmas : patvirtintas Žemaičių vyskupystei. - 2-oji laida. - Kaunas, 1919. - 100 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 263)
Susijusios grupės
UDK indeksas
272-282.4
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis