ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Panevėžio vyskupijos vadų kursų, įvykusių 1933 m. XI.15-XII.15 d. Panevėžyje, lektoriai ir klausytojai su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Grupinė nuotrauka / Kazimieras Paltarokas ... [et al.]. - 1933

Tipas icon vaizdasvaizdas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1933]
Apimtis 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 42MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Autografas, originalas
Su dedikacija nuotr. reverse: „Kunigui Dailidoniui [Stanislovui] dovanėlė / Joana Kibildytė.“ - Su spaudu: Fot. J. Žitkaus / Panevėžy / Puzino g-vė 5 №
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 03 28
2-oje eilėje sėdi iš kairės: kun. T. Narbutas, kun. A. Lipniūnas, mokytoja S. Barisienė, vysk. K. Paltarokas, kun. V. Butvila.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Onos Dailidonytės fondas F140. 28: [Panevėžio vyskupijos vadų kursų, įvykusių 1933 m. XI.15-XII.15 d. Panevėžyje, lektoriai ir klausytojai su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Grupinė nuotrauka] / Kazimieras Paltarokas … [et al.]. - Panevėžys, 1933. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis