ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kunigas, kompozitorius, vargonininkas, muzikologas, prelatas Teodoras Brazys. Portretinė nuotrauka / Teodoras Brazys. - XX a. 3 deš.

Tipas icon vaizdasvaizdas
Apimtis portr., 1 nuotrauka; Archyvinė kopija: 41MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Originalas
Su fotografuotiniu mašinraštiniu įrašu nuotr. averse: „A. † A. / Prelatas T. Brazys / Mirė 1930-IX-10 Münchene / Vokietijoje /. - Su įrašu nuotr. reverse: „Metr. kunig. Seminarija / Profesorius Kaune / 1930.12.02.“ - Nuotrauka iš Grasildos Jakaitytės albumo
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 04 04
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pavienių rankraščių fondas F8. 660-7: [Kunigas, kompozitorius, vargonininkas, muzikologas, prelatas Teodoras Brazys. Portretinė nuotrauka] / Teodoras Brazys. - [Kaunas, XX a. 3 deš.]. - 1 nuotrauka
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios grupės
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis