ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Reformatorius Ulrikas Cvinglis / P. Jakubėnas. - 1932

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1932]
Apimtis portr., 35 p.; Archyvinė kopija: 2391MB Viešos prieigos kopija: 23MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudais : Valstybės Centralinis Knygynas; Centralinė Valstybinė Biblioteka
Bibliogr.: p. 35
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 05 12
Tiražas [1050] egz.
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Reformatorius Ulrikas Cvinglis : trumpas jo gyvenimo vaizdas ir jo mokslo bruožas : jo mirties 400 m. sukaktuvėms paminėti (1531 spalių 11 d.-1931 spalių 11 d.). - Biržai, 1932. - 35 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 39 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 37 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
274/278(494)(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis