ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Matuko dirva / iš N. Vučetičio lietuviškai parašė M. Grigonis. - 1911

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys J. Masiulio knygynas] [1911]
Apimtis vinj., 16 p.; Archyvinė kopija: 400MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Vilniaus II-ji Viešoji Valstybinė Biblioteka
Daukša, L. Rankr., Lit. sk., įr. 131. - Vileišytė, B. Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla (1906-1915) // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 4 (1968). P. 146.- Lietuvos bibliografija. Ser. A., t. 3, įr. 5031
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 05 25
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Matuko dirva : apysaka / iš N. Vučetičio lietuviškai parašė M. Grigonis. - [Panevėžys, 1911. - 16 p. - (Vaikų knygynėlis ; № 1)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 16 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
882-93-31
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis