ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Katalikiškoji akcija parapijoje / K[un.] V. Butvila. - 1934

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s. n.]
Apimtis Archyvinė kopija: 473MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Ištekliaus apimtis: 36 vaizdai
Vincento Lukoševičiaus asmeninė kolekcija
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Tiražas 1500 egz.
UDK indeksas
266
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis