ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Raudonoji vėliava. - 1941-1988

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Šiaulių miesto ir apskrities komitetų ir vykdomųjų komitetų organas [1941-1988]
Apimtis Archyvinė kopija: 22294MB Viešos prieigos kopija: 327MB
Daugiau informacijos apie objektą Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: V. Uogintas, 1944, rugs. 24 (Nr. 3); P. Navickas, 1944, spal. 15 (Nr. 6)-1945, saus. 11 (Nr. 2); A. Aleksandravičius, 1945, saus. 20 (Nr. 4)-1945, vas. 7 (Nr. 7); K. Bačiulis, 1945, vas. 10 (Nr. 8)-1945, vas. 15 (Nr. 9); H. Bačiulis, 1945, vas. 21 (Nr. 10)-1947, saus. 19 (Nr. 7); R. Kučinskienė, 1947, saus. 21 (Nr. 8)-vas. 23 (Nr. 22); A. Rudzinskas, 1947, saus. 25 (Nr. 23)-vas. 27 (Nr. 24); nenurodyta, 1947, kovo 1 (Nr. 25)-1951, saus. 19 (Nr. 8); Rapolas Valiukonis, 1951, saus. 21 (Nr. 9)-rugs. 11 (Nr. 135); Stasys Laurinavičius, 1951, rugs. 12 (Nr. 136)-1953, birž. 5 (Nr. 108); Stasys Dovydaitis, 1953, gruod. 8 (Nr. 131)-1955, rugpj. 14 (Nr. 160); Vytautas Vileikis, 1955, rugpj. 16 (Nr. 161)-1958, lapkr. 16 (Nr. 226); V. Asinavičius, 1958, gruod. 8 (Nr. 240)-1965, rugpj. 11 (Nr. 157); A. Šidlauskas, 1965, gruod. 3 (Nr. 238)-1974, gruod. 13 (Nr. 242); Pranciškus Narbutas, 1974, geg. 20 (Nr. 100)-1988, liep. 26 (Nr. 147)
Leidėjai: [Lietuvos KP Šiaulių m. k-tas : Šiaulių m. DŽDT], 1952, spal. 24 (Nr. 213)-1977, lapkr. 16 (Nr. 223); Lietuvos KP Šiaulių m. k-tas : Šiaulių m. LDT, 1977, lapkr. 18 (Nr. 224)-1988, liep. 26 (Nr. 147)
1941, birž. 15-1944 rugs. 10 nebuvo leidžiama
Skaitmenintas objektas: Šiauliai; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; 2011 01 21
Kasdieninis
Aprašyta iš: 1941, bal. 30 (Nr. 3)
Aprašyta iš nepilnų laikr. komplektų
Paantr.: Lietuvos komunistų partijos Šiaulių srities ir miesto komitetų, srities ir miesto Darbo žmonių deputatų tarybų organas, 1952, spal. 24 (Nr. 213)-1953, birž. 5 (Nr. 108); Lietuvos komunistų partijos Šiaulių miesto komiteto ir Šiaulių miesto Darbo žmonių deputatų tarybos organas, 1953, birž. 6 (Nr. 1)-1977, lapkr. 16 (Nr. 223); Lietuvos komunistų partijos Šiaulių miesto komiteto ir Šiaulių miesto Liaudies deputatų tarybos organas, 1977, lapkr. 18 (Nr. 224)-1988, liep. 26 (Nr. 147)
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Raudonoji vėliava. - Šiauliai, 1941-1988. - ISSN 1822-7422
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 968 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 1024 vaizdai
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
308(474.5)(054), 070(474.5)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis