ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pamokslai iszminties ir teisybes, iszguldinėti galvoczių visų amžių del Lietuvos vaikeliu / kun. Tatare]. - 1899

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys perspausdinta spaustuvėje „Lietuvos“ [1899]
Apimtis IX, 182, IV p.; Archyvinė kopija: 4875MB Viešos prieigos kopija: 41MB
Daugiau informacijos apie objektą Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. nurodytas p. IV
Aut. pratarmės: p. I-IX
Su spaudu: Lietuvių kultūros židinio New Yorke Antano Maceikos vardo biblioteka
Skaitmenintas objektas: Šiauliai; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; 2018 06 07
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pamokslai iszminties ir teisybes, iszguldinėti galvoczių visų amžių del Lietuvos vaikeliu : [pasakėčios / kun. Tatare]. - 3-ioji laida. - Chicago (Ill.), 1899. - IX, 182, IV p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 204 vaizdai
UDK indeksas
821.172-191, 821.172-32
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis