ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Piusa Dewintojo isz pariedima Wieszpaties Diewa popiežiaus arba musu tiewa szwentoje prakałba kurę pasakie pasłaptiniej rodoj sawa Rimi, pirmo dieno Gruode mienose 1854 metu. - 1855

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Osipo Zavadzkio sp.
Apimtis Archyvinė kopija: 359MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
LB-A I-943.
Ištekliaus apimtis: 28 vaizdai
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis