ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirma dalis : / kurrus reikalingiausus zodzus Wyskubs Szinmeieris isz diddzuju Luteraus Rasztu iszkyre, ir szes knygeles padare ... isz Wokiszkos y Lietuwiska kalba perguldyta.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Apimtis Archyvinė kopija: 1210MB Viešos prieigos kopija: 40MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Knygoje taip pat: Pridejims. Kellu kalbesiu, kurrus nobazdinins Luterus, su iszguldymu i gerru prietelu knygas raszes, ir i diddzeses kruwas jo rasztu randami yra.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Def.: trūksta antr. lap. (Lr 1791); antr. lap., p. 153-154 ir 159-160 (Lr 1805/1).
Ištekliaus apimtis: 253 vaizdai
Pag. klaia: p. XL-XLVI pažymėti LX-LXVI.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis