ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

PAMOKSŁAS KRIKSCIONISZKAS TRUMPAY IZGULDITAS IR SU DAŁAYDIMU WIRESNIUJU PAR WIENA KUNIGA SOCIET. JESU. / Ab obsequentissimo Fundatorio Nomini, & Honori, Collegio Novogrodensi, SOCIETATIS JESU PANEGYRICA ORATIONE CULTUS; Anno Domestici in Carne VERBI 1746. - METUOSO NUOG UZGIMIMO CHRYSTUSO PONO 1762

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys Typis S. R. M. Academicis Societatis Jesu, [1746]
Apimtis herbas, inic., vinj. ;, [48] p. :; Archyvinė kopija: 332MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų
Pastabos
HONOR DOMESTICUS // in RADIVILLIANO nido // NATUS, & EDUCATUS; In quarto jam, ad PALATINOS No- // vogrodenses Fasces succedente // CELSISSIMO, ILLUSTRISSIMO, // ac // EXCELLENTISSIMO, // GEORGIO // RADZIWIŁŁ // S. R. I. PRINCIPE, // Duce in Ołyka, & Nieśwież, Comite // in Mir, Kroże, Szydłowiec, & Biała, // PALATINO NOVOGRODENSI, // Luboszanensi &c. &c. // CAPITANEO, // Ad Triumphalem Eius in Urbem ingressum, // Ab obsequentissimo Fundatorio Nomini, & Ho- // nori, Collegio Novogrodensi, SOCIETATIS JESU // PANEGYRICA ORATIONE // CULTUS; // Anno Domestici in Carne VERBI 1746.
Estr. XXVI, 74; VASL 1715.
Antikva, kursyvas.
Sign.: A-M2 superscr.
Fingerprintas: ini- òdsi e,æ, ofVi C 1746Q.
Skaitmeninė reprodukcija:
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Signatūros: A-C8 superscr.
Ištekliaus apimtis: 52 vaizdai
LB-A I-1161.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis