ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Naujas pibelis : arba Knygėles, isz kurriû Kudikiei gal issimokintis Boksztavus pažint, jůs sudėti, ir isz knygû skaityti... / [J. G. Weiss]. - 1808

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Knygdrukawonėj nabászninko Artungo, [1808]
Apimtis iliustr., lent., vinj. ;, 80 p. :; Archyvinė kopija: 522MB Viešos prieigos kopija: 14MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
LB-A I-1268.
Antikva, gotiškas šriftas.
Skaitiniai turi atsk. antr. lap.: Mažios Szuil-knygėles kudikiems isz tû mokįtis skaityt ir iszmannyti.
Skaitmeninė reprodukcija:
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Weiss, Johann Gottlieb. Naujas pibelis : arba Knygėles, isz kurriû Kudikiei gal issimokintis Boksztavus pažint, jůs sudėti, ir isz knygû skaityti.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 84 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis