ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

PANEGYRICA, ILLVS[T]RIS[SI]mo, DOMINO D. NICOLAO CHRISTOPHORO RADZIVILO S. R. I. PR. OLYCEN. ET NIESVISIEN. DVCI... / AB EIVSDEM IL[lustrissi]mi DOMINI PERILLVSTRIBVS NEPOTIBVS D. NICOLAO CHRISTOPHORO, D. IOANNE ALBERTO, D. ALBERTO STANISLAO RADZIVILIS, & quibusdā[m] alijs bonarũ[m] artium cultoribus, nomine totius Academiæ Vilnensis SOCIETATIS IESV, summa fide & obseruantia D. D. - 1604

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Academicis Societatis Iesv typis : Thomas Leuiczki Cracouien., [1604]
Apimtis herbas, inic., vinj. ;, [48] p. :; Archyvinė kopija: 526MB Viešos prieigos kopija: 10MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų graikų, senoji
Pastabos
PANEGYRICA, // ILLVSRISmo, DOMINO // D. NICOLAO CHRI- // STOPHORO RADZI- // VILO S. R. I. PR. OLYCEN: // ET NIESVISIEN: DVCI, // COMITI A SZYDLOVICZ // ET MIR. &c. &c. // POST // Auspicatissimo initum Vil- // næ Palatinatum, // AB // EIVSDEM ILmi DOMINI // PERILLVSTRIBVS NEPOTIBVS // D. NICOLAO CHRISTOPHORO, // D. IOANNE ALBERTO, D. ALBERTO // STANISLAO RADZIVILIS, & quibusdā alijs // bonarũ artium cultoribus, nomine totius // Academiæ Vilnensis SOCIETATIS IESV, // summa fide & obseruantia D. D.
Estr. XXVI, 92-93; XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas, 902; VASL 704.
Antr. p. orn. rėmelyje.
Antikva, kursyvas.
Sign.: A-F4 superscr.
Sign. klaida: E3 pažymėta E2 subscr.
Fingerprintas: i-oc r.is toc, PeCo C 1604R.
Skaitmeninė reprodukcija:
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Radvila, Mikalojus Kristupas. PANEGYRICA, ILLVS[T]RIS[SI]mo, DOMINO D. NICOLAO CHRISTOPHORO RADZIVILO S. R. I. PR. OLYCEN. ET NIESVISIEN. DVCI...
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 48 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis