ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija "Žiburiai"Pagrindinė informacija:
Pavadinimas Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija "Žiburiai"
Alternatyvūs pavadinimai
"Žiburių" spaudos bendrovė šaltinis: LE, Bostonas, 1953-1985, t. 35, p. 281-282
Kanados liet. kat. kultūros d-ja šaltinis: LE, Bostonas, 1953-1985, t. 35, p. 281-282
Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija šaltinis: Tėviškės žiburiai, 1957 : P.1
Lithuanian R.C. Cultural Society of Canada šaltinis: Tėviškės žiburiai, 1957 : P.1
Spaudos bendrovė „Žiburiai“
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis