ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pleirytė-Puidienė, Ona (1882-1936)Pagrindinė informacija:
Lytis mot.
Gimė 1882
Mirė 1936
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
K. P-rys
K. Pl-rys
K.P-rys
L.
L.
O.
O.Pl.
O.Pl.-P.
Ona Pl.
Ona, Puidienė-Pleirytė
Pl.
Pleirytė-Puidienė šaltinis: (Atsiminimai apie M.K. Čiurlionį, 2006, p. 80)
Pleirytė-Vaidilutė, Ona
Pleirytė-Vaidilutė, Ona
Plejrysówna-Pujdowa, A.
Puidienė, Ona
Puidienė, Ona
Tas pats „Pl.“
V-tė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 393)
V-tė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 393)
Vaideliutė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 393)
Vaideliutė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 393)
Vaideliutė Onytė
Vaidelutė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 393)
Vaidelutė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 393)
Vaidelytė Ona
Vaidilutė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 393)
Vaidilutė šaltinis: (Vanagas, V. Lietuvių rašytojų sąvadas, 1996, p. 159)
Vaidylutė
Vaidėlutė
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (5):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
tekstas
» peržiūrėti skaitmeninto objekto vaizdusE. klasika
» Užsakyti el. knygų skaityklėje
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (3):

tekstas
» peržiūrėti skaitmeninto objekto vaizdusE. klasika
» Užsakyti el. knygų skaityklėje
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis