ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių katalikų spaudos draugijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių katalikų spaudos draugija
Alternatyvūs pavadinimai
Amerikos L.K.S.D. po šv. apaštalo Povilo globa šaltinis: LE, 1958 : T.16, P.60-61
L.R.K. spaudos draugija Amerikoje šaltinis: Lietuvių darbininkų kalendorius 1917, S.a. : P.87
L.R.K. spaudos draugija po šv. Povilo ap. globa šaltinis: Lietuvių darbininkų kalendorius 1917, S.a. : P.87
Lietuvių katalikų spaudos draugija
Lithuanian Catholic Press Society šaltinis: Kučas, Antanas. Už spygliuotų vielų, 1950 : antr. p.
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (2):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis