ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių katalikų blaivybės draugijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių katalikų blaivybės draugija
Alternatyvūs pavadinimai
Katalikų draugija „Blaivybė“ šaltinis: Katalikų draugijos „Blaivybė“ įstatai, S.a.
Katalikų „Blaivybės“ draugija šaltinis: Kas kaltas?, 1913, antr. lap.
L.K. Blaivybės dr-ja šaltinis: Laimės kalendorius 1931 metams, S.a., antr. lap.
Liet. kat. Blaivybės dr-ja šaltinis: Angelo sargo vaikų sąjungos nario gyvenimo taisyklės, S.a., virš.
Liet. kat. „Blaivybės“ draugija šaltinis: De totali ab inebriantibus potibus abstinentia, 1924, antr. lap.
Lietuvių katalikų draugija „Blaivybė“ šaltinis: Lietuvių katalikų draugijos „Blaivybė“ įstatai, 1923, antr. p.
Lietuvos katalikų blaivybės draugija šaltinis: LE, Bostonas, 1958, t. 16, p. 56
Litauischen Katholischen Abstinenz-Verein "Blaivybė" šaltinis: Statuten des (litauischen) katholischen Abstinenz-Vereins "Blaivybė", 1911, p. [1]
LKBD šaltinis: TLE, 1985, t. 1, p. 266
Католическое общество „Трезвость“
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (15):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (6):

vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis