ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LietuvaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuva
Alternatyvūs pavadinimai
Krašto apsaugos ministerija šaltinis: Valstybės institucijų informacijos tarnybos, 1994, p. 12
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija šaltinis: Kovos statutas, 1995, antr. p.
LR krašto apsaugos ministerija šaltinis: Surgailis, G. Lietuvos kariuomenė, 1998, antr. lapo kt. pusėje
Ministry of National Defence of Republic of Lithuania šaltinis: Lithuanian National Defence System 2001, 2001, kn. metr.
Ministry of National Defence Republic of Lithuania šaltinis: CRRT political memo, 2019, virš.
Republic of Lithuania
Tipas a
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (15):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (3):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
vaizdas
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis