ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos TSR centrinė valstybinė bibliotekaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos TSR centrinė valstybinė biblioteka
Alternatyvūs pavadinimai
Lietuvos TSR Valstybine centrine biblioteka
Lietuvos TSR valstybinė biblioteka šaltinis: Cukrinių runkelių augintojų draugijos memorandumas antrojo cukraus fabriko statymo reikalu, 1932
Lietuvos valstybinė centrinė biblioteka
LTSR Valst. centr. biblioteka
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (259):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis