ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos TSR centrinė valstybinė bibliotekaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos TSR centrinė valstybinė biblioteka
Alternatyvūs pavadinimai
Centralinė valstybinė biblioteka šaltinis: Bičiūnas, V. Mano apysakos, 1928, antr. lapo kt. pusėj
Centrine valstybine biblioteka
Lietuvos TSR Valstybine centrine biblioteka
Lietuvos TSR valstybinė biblioteka šaltinis: Cukrinių runkelių augintojų draugijos memorandumas antrojo cukraus fabriko statymo reikalu, 1932
Lietuvos valstybinė centrinė biblioteka šaltinis: Kauno miesto ligonių kasos valdybos su medicinos gydytojų organizacijomis susitarimas, 1931
LTSR Valst. centr. biblioteka šaltinis: Dzień Polski = Lenkiška diena, 1935-1940, apl.
Valstybine centrine biblioteka
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (182):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis