ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vytauto Didžiojo universitetasPagrindinė informacija:
Pavadinimas Vytauto Didžiojo universitetas
Alternatyvūs pavadinimai
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas šaltinis: Kvedaras, B. Matricų teorija, 1999, antr. p.
L'Universitè de Vytautas le Grand
L'Université Vytautas Magnus šaltinis: Lietuvos medinės koplytėlės, 2004, virš.
Lietuvas Vitauta Dižā ūniversitātes šaltinis: LNB kort. k-gas
Universitas Vytauti Magni šaltinis: Lietuvos universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. Kauno universitetas 1922-1992, 1992, antr. p.
Universitatis Vytauti Magni šaltinis: Darbai ir dienos, 1998, t. 7, antr. p.
Uniwersytet Witolda Wielkiego šaltinis: Mikšytė, R. Antanas Baranauskas, 1995, antr. p.
V. M. Universitatis šaltinis: Darbai ir dienos, 1934, t. 3, antr. p.
VDU
Vytautas Great University šaltinis: Vytauto Didžiojo universitetas, 1993, p. 11
Vytautas Magnus University
Vytautas Magnus Universität šaltinis: Martinkėnas A. Prognosieren der reaktionen..., 1996, virš.
Vytautas Majoris Universitatis
Vītauta Dižā universitāte šaltinis: Konferencija "Lietuva ir Latvija XX amžiuje", 1998, antr. p.
Университет Vytautas Magnus šaltinis: Казакевич, А. Институт судебной власти Беларуси: политологический анализ, 2009, virš.
Университет им. Витаутаса Великого
Універсітэт Вітаўта Вялікага šaltinis: Літоўская палітычная думка, 2013, kn. metr.
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (10):

tekstas
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (6):

vaizdas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis