ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Burba, Aleksandras (1854-1898)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1854-10-30
Mirė 1898-03-27
Valstybė Jungtinės Valstijos
Veikla
Alternatyvūs vardai
Burba, Aleksandras
Kiti vardai
-a šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
-a
-a-b šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
-a-b
-b šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
-b.
A.B.
A.B. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
A.B., Lakunas
Al. B.
Al., Burba
Al.B. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
Aleksis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
Aleksis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
Amerikietis?
Amerikietis?
B.
B. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
B.K. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
B.K.
Burba, A.
D-kas
D-kas šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
Darbininkas šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
Darbininkas
Darbinįkas šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, t. 1, p. 261)
Darbinįkas
Garbės „Susiv.“ sąnaris
Garbės „Susiv.“ sąnaris šaltinis: (Vienybė lietuvninkų (Plimutas), 1895, saus. 30, Nr. 5, p. 59)
Garbės „Susiv.“ sąnarys
J.S.
K.A.B.
K.A.B.
K.Al.B.
K.Al.B.
K.B.
K.B.
Keleivis?
Keleivis?
Kn.
Kn.
Kn. A.B.
Kn. A.B.
Kun. A.B.
Kun. A.B.
L. šaltinis: (Maskolijos palitika su Europa ir Katalikiszka Bažnyczia, 1895, antr. p.)
L.
L... šaltinis: (Maskolijos palitika su Europa ir Katalikiszka Bažnyczia, 1895, antr. p.)
Lakunas
Lakunas
Lakunas A.B.
N.
Pailius
Pailius
Pailius, kunigas
Rėdystė
Szeszelis
Szeszėlis
Szeszėlis
Tas pats
Tas pats?
Varguolis
Varguolis
Vietinis
Łakunas
„Susiv.“ knįgius K.A.B.
Burba, Aleksandras
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (17):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (6):

vaizdas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis