ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Susivienijimas lietuvių AmerikojePagrindinė informacija:
Pavadinimas Susivienijimas lietuvių Amerikoje
Alternatyvūs pavadinimai
Lietuviškas susivienymas Amerike šaltinis: LE, Bostonas, 1963, t. 29, p. 226
Lietuvių Susivienijimas Amerikoje šaltinis: Deimantinio S.L.A. Seimo programa, 1960, p. 1(virš.)
Lithuanian Alliance of America šaltinis: 47 dvimetinis Seimas, 1952, p. 1(virš.)
Lithuanian National Alliance šaltinis: Tėvynė, 1900, gruod. 15, Nr. 43, p. 1
S.L.A. šaltinis: Deimantinio S.L.A. Seimo programa, 1960, p. 1(virš.)
SLA šaltinis: 47 dvimetinis Seimas, 1952, p. 1(virš.)
Sus. liet. Am. šaltinis: LB-A, 1985, t. 2, kn. 1, p. 148
Susivienijimas liet. Amerikoje šaltinis: LB-A, 1988, t. 2, kn. 2, p. 712
Susivienijimas liet. katalikų Amerikoje šaltinis: LB-A, 1988, t. 2, kn. 2, p. 712
Susivienijimas lietuviškų katalikiškų draugysčių Amerikoje šaltinis: LB-A, 1988, t. 2, kn. 2, p. 712
Susivienijimas visų lietuvininkų Amerikoje šaltinis: LB-A, 1988, t. 2, kn. 2, p. 712
Susivienyjimas lietuviu Amerikoje šaltinis: LB-A, 1985, t. 2, kn. 1, p. 148
Susivienyjimas lietuvišku draugysčiu šaltinis: LB-A, 1985, t. 2, kn. 1, p. 148
Susivienyjimas lietuvių katalikų Amerikoje šaltinis: LB-A, 1985, t. 2, kn. 1, p. 148
Susivienymas lietuvninkų Amerike šaltinis: LE, Bostonas, 1963, t. 29, p. 226
Susivienymas lietuvninkų katalikų Amerike šaltinis: LE, Bostonas, 1963, t. 29, p. 226
Susivienymas visų draugysčių katalikiškų lietuviškų Amerike šaltinis: LE, Bostonas, 1963, t. 29, p. 226
Susyvieniimas lietuvniku Amerykie šaltinis: LB-A, 1985, t. 2, kn. 1, p. 148
Tautiškas susivienyjimas lietuvių katalikų Amerikoje
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (7):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (11):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis