ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių teatro ir dainos draugijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių teatro ir dainos draugija
Alternatyvūs pavadinimai
C. lietuvių teatrališkasis choras šaltinis: LE, Bostonas, 1954, t. 4, p. 62
C.L. teatr. choras šaltinis: Teatras ir balius! : rengiama 14-tos kuopos Susivien. liet. Amer. nedelioj, 15-ta diena lapkričio, 1914 metu… : programas, [1914], p. [1]
C.L. teatrališkas choras šaltinis: Teatras ir balius! : rengiama 14-tos kuopos Susivien. liet. Amer. nedelioj, 15-ta diena lapkričio, 1914 metu… : programas, [1914], p. [1]
C.L. teatrališkasai choras šaltinis: Teatras ir balius! : rengiama 14-tos kuopos Susivien. liet. Amer. nedelioj, 15-ta diena lapkričio, 1914 metu… : programas, [1914], p. [1]
C.L. teatrališkojo choro draug. šaltinis: Teatra ir baliu! rengia C.L.Teatrališkojo choro draug. nedelioj, 27 d. gruodžio, 1914 m. ant Acme Sales, 2416 E. 9-ta gatve…, [1914], p. [1]
C.L.T. choras šaltinis: Lietuvių tautiška diena! rengia bendrai Clevelando lietuviškų draugysčių centras: koncertas su prakalbomis!, [1917], p. [1]
Cl.L.T. choras šaltinis: Lietuvių tautiška diena! rengia bendrai Clevelando lietuviškų draugysčių centras: koncertas su prakalbomis!, [1917], p. [1]
Cleveland lietuvių teatrališkasis choras
Clevelando lietuvių teatrališkas choras šaltinis: Clevelando lietuviškų draugysčių istoriška peržvalga, 1917, p. 67
Clevelando lietuvių teatrališko choro draugystė šaltinis: Clevelando lietuviškų draugysčių istoriška peržvalga, 1917, p. 67
Clevelando lietuvių teatro ir dainos draugija šaltinis: Lietuvių išeivija Amerikoje (1868-1961), 1961, p. 311
CLTCh. draugystė šaltinis: Clevelando lietuviškų draugysčių istoriška peržvalga, 1917, p. 67
Teatr. choro draugyja
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (7):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis