ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviškų draugysčių sąryšisPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuviškų draugysčių sąryšis
Alternatyvūs pavadinimai
C.L. d-čių sąryšis šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 754
Clevelando lietuviškų draugysčių sąryšis šaltinis: Clevelando lietuviškų draugysčių istoriška peržvalga, 1917, p. 103
Draugijų sąrišys šaltinis: Labai svarbios prakalbos! : Atsilankė svečiai iš Lietuvos M.Yčas atstovas Rusijos Dumos. Kun. Jonas Žilinskas iš Berlyno. Jie sakis prakalbas nedėlio, spalio 8 d. 1916 metų Flyn svetainėje…, [1916], p. [1]
Klivlando lietuviškų d-jų s-ga
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis