ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos inžinierių ir architektų draugijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos inžinierių ir architektų draugija
Alternatyvūs pavadinimai
LIAD šaltinis: LE, Bostonas, 1956, t. 9, p. 36
LID šaltinis: Technika ir ūkis, 1936, Nr. 2, p. 64
Lietuvos inžinierių draugija
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (5):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (2):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis