ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos komunistų partijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos komunistų partija
Alternatyvūs pavadinimai
Komunistų partijos komitetas šaltinis: Apie miestų savivaldybių rinkimus, [1930], p. [1]
L.K.P. C.K-tas šaltinis: Tiesa, 1921, lapkr. 28, Nr. 7, p. 8
L.K.P. Centro biuras šaltinis: Tiesa, 1921, saus. 12, Nr. 1, p. 4
Lietuvos komunistų Centro biūras šaltinis: Tiesa, 1920, balandis, Nr. 2, p. 4
Lietuvos KP Centro komitetas
LKP Centro komitetas šaltinis: LTE, 1981, t. 7
LKP CK šaltinis: Apie tarptautinę padėtį ir komunistų internacionalo uždavinius, 1929, antr. p.
Центральный комитет Комунистической партии Литвы šaltinis: Советская Литва, 1956, Nr. 1, p. 1
Центральный комитет КП (б) Литвы
Tipas a
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (118):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (2):

vaizdas
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
vaizdas
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis