ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija
Alternatyvūs pavadinimai
Congregatio Sororum Pauperum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis
Immaculate Conception Convent
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserų Vienuolija šaltinis: Adomaitytė, G. Kelio dulkės baltos rožės, 2003, antr. p.
Marijos vargdienių seserys
N.P.Šv. Panos Marijos vargdienių seserų kongregacija šaltinis: Vienuolių luomo katekizmas, 1938, antr. p.
Nek. Pr. Marijos seserys
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys šaltinis: Dainuokime, 1967, antr. p.
Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos Seserų vienuolija šaltinis: Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos Seserų vienuolija, b.m.
Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos Seserų vienuolija šaltinis: Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos Seserų vienuolija, 918-1993, 1994, virš.
Nekaltai Pradėtosios Švenčiausios Mergelės Marijos seserų kongregacija
Nekaltai Pradėtosios Švenčiausios Panos Marijos vargdienių seserų kongregacija šaltinis: Vienuolių luomo katekizmas, 1938, antr. p.
Nekaltai Pradėtosios Švenčiausiosios Mergelės Marijos Vienuolija šaltinis: Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos Seserų vienuolija, 918-1993, 1994, virš.
Sisters of Immaculate Conception
Sisters of the Immaculate Conception of the Blased Virgin Mary šaltinis: Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos Seserų vienuolija, 918-1993, 1994, virš.
Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgine Mary šaltinis: Vienuolių luomo katekizmas, 1938, antr. p.
Vargdienių seserų kongregacija
Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija šaltinis: Metai su palaimintuoju arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu, 2018, kn. metr.
Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys šaltinis: Mūsų močiutė, 2010, antr. p.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis