ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kapsukas, Vincas (1880–1935)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1880
Mirė 1935
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
"Draugo" organizacija
"Draugo" redakcija
"K-ro" redakcija
"Kovos" draugas
"Priekalo" redakcija
"Skardo" redakcija
"Socialdemokrato" redakcija
?
A.
Adolis?
Aniuolas P.
Artojas
B-e
B-ys
B.D.
B.R.
Baisutis
Baublys
Belaikis?
Benediktas
Bernų draugas
Bernų draugas
Beržaitis
Beržaitis
Buvusis kalinys
Buvusis kalinys
Buvęsis L.D.P. sąnarys
Buvęsis L.D.P. sąnarys
Buvęsis LDP narys
Buvęsis LDP narys
Bėdė
Bėdė
Caro kalinys
Caro kalinys
Caro įnamis
Caro įnamis
D.
D.
D.B., Darbininkas
Darbininkas šaltinis: (Senas Darbininkas. Lietuvos darbininkų draudimo ligoje įstatymas, 1926)
Darbininkas šaltinis: (Senas Darbininkas. Lietuvos darbininkų draudimo ligoje įstatymas, 1926)
Darbininkas D.B.
Darčius
Darčius
Delegat
Delegat
Delegatas
Delegatas
Dobilas
Dobilas
Eilinis
Eilinis
Europos lietuvis
Europos lietuvis
F.Vrp.
F.Vrp.
G-as
G-as
G.
G.
Gandras
Gandras
Gandras V.?
Gelažis
Gelažis
Gelažis V.
Ger. M.
Ger.M.
Gk.?
Gk.?
Gražys V.
Inteligentas-proletarijus
Inteligentas-proletarijus
Iš Bruzginės
Iš Bruzginės
J-as
J-as
J.M.
J.M.
Jevonis
Jevonis
Jokubas
Jokubas
Jokūbas
Jokūbas
Joniškietis
Joniškietis
K-as
K-as
K-is
K-is
K.
K.
K.?, Lakunas
K.M.
K.M.
K.V.
K.V.
Kaimietis P.?
Kalinys
Kalinys
Kapsas
Kapsas
Kapso sūnus
Kapsukas šaltinis: (Šakių krašto knygnešiai, 2003, p. 60)
Kapsukas šaltinis: (Šeimyna seniau, dabar ir ateityje, 1917, antr. p.)
Kapsukas V.
Kapsukas Vincas
Kapsukas, V.
Kapsuko vaikas?
Kapsuko vaikas?
Kara-kūlys
Kara-kūlys
Katorgininkas
Katorgininkas
Katoržninkas
Katoržninkas
Kauno darbininkas
Kauno darbininkas
Keturakis
Keturakis
Komunaras
Komunaras
Kongreso delegatas
Kongreso delegatas
Kriaučiukas
Kriaučiukas B.?
Lakunas K.
Lietuvos darbininkas
Lietuvos darbininkas
Lietuvos socijaldemokratas
Lietuvos socijaldemokratas
M-is
M-is
M.
M.
M.W.
M.W.
Mickevičius, Vincas
Mickevičius, Vincas Simono
Mickevičius-Kapsukas, Vincas
Mickus V.
Mokinių draugas
Mokinių draugas
Mokintinių draugas
Mokintinių draugas
Mokitinių draugas
Mokįtinių draugas
Mokįtinių draugas
Mužikėlis
Naujamiestiškis
Ne-patriotas
Nepatriotas
P-as
P.
P.?, Kaimietis
Paslavičius J.
Patriotas
Petrapilietis A.
Pilkas-pilkas V.
Pilkis
Pilypas
Pl.
Plypas
R.B.
Raudonis
Raudonis V.
Raudonis W.
Red.
Rev. kareivis
Revoliucijonierius
Revoliucijos kareivis
Revoliucionierius
Revoliūcijonierius
Robotnik
Robotnik D.B.
S-as D-as
S.-D.
S.D.
S.T.
S.Zv.?
Seimo dalyvis
Sen. Dar.
Sen. Darb.
Senas Ateistas
Senas bedievis
Senas Darbininkas šaltinis: (Senas Darbininkas. Lietuvos darbininkų draudimo ligoje įstatymas, 1926)
Senis
Skambutis
Skardininkas
St. R.
Stary Robotnik
Stasiukas
Suvalkietis V.
Suvažiavimo dalyvis
Suvažiavimo delegatas
Suvažiavimo narys
T.V.
Tamošius
Tikras katalikas
Tolimasis V.
Ukininkas
Uršė
V-is
V-ius
V-nis
V-tis
V.
V., Gelažis
V., Gražys
V., Mickus
V.?, Gandras
V.G-as?
V.G-is
V.G.
V.K-as
V.K.
V.M.
V.M.-K.
V.R-is
V.R.
V.Raud.
V.S.?
V.T.
Varnas
Vienas, išėjęs iš keletos kalėjimų
Vil.
Vilkaitis
Vilkaitis K.
Vilkas
Vilkas-Pilkas
Vilkas-Pilkas V.
Vilkas-Pilkas Vincas
Vilniaus Darbininkas
Vilnietis
Vilnietis J.
Vilnietis O.
Vilnietis V.
Vincas
Vincas, Kapsukas
Vt.
W-ski
W.
W.G.
W.M.
W.T.
Šiurpulių Saujukė
Špakovskis
Ūkininkas
Žmogus
Б.Д.
В.Г.
В.К.
В.М.
В.М.-К.
В.Р.
В.Т.
Винцук-проводникас
Зет
Р.
„Draugo“ organizacija
„Draugo“ redakcija
„K-ro“ redakcija
„Kovos“ draugas
„Priekalo“ redakcija
„Skardo“ redakcija
„Socialdemokrato“ redakcija
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (34):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (3):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis