ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gineitis, Kazys (1895-1965)Pagrindinė informacija:
Gimė 1895-08-13
Mirė 1965-02-02
Alternatyvūs vardai
Gineitis, Kazys
Kiti vardai
G-bus šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
G-bus šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Gineitis, K.
Graibelis Kaz.
Graibelis, Kaz. šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Graibus K.
Graibus Kaz.
Graibus Kazys
Graibus, K. šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Graibus, Kaz. šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
K.G. šaltinis: (LNB Rankraščių sk. Marijos Urbšienės-Mašiotaitės fondas : F14-513)
K.G. šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Kalnėnas šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Kalnėnas šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Kazys, Graibus šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Mokinys Kaz. G. šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Mokinys Kaz. G. šaltinis: (Slapyvardžių sąvadas [Elektroninis išteklius], 2007. (CD-ROM))
Moksleivis Kalnėnas šaltinis: (Ateitis, 1912, t. 2, Nr. 4, p. 185.)
Naujikas Kaz.
Naujikas, Kaz.
Gineitis, Kazys
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis