ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

PažangaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Pažanga
Alternatyvūs pavadinimai
A.B. Pažanga šaltinis: Kauno teniso klubo tarptautinio teniso turnyro 1938 m. rugpjūčio mėn. 16-21 d. programa, 1938, antr. p.
Akc. Pažangos b-vė šaltinis: Lietuvos aido informacija pirmojo pasaulinio lietuvių kongreso proga, [s.a], p. 21
Pažangos akcinė bendrovė šaltinis: Gerbiamasis. „Pažangos akcinė bendrovė pasiryžo pastatyti Kaune ... namus, kurie turės būti viso Lietuvos tautininkų judėjimo centras ...“, [1933], p. [1]
Pažangos b-vė šaltinis: Lietuvos aido informacija pirmojo pasaulinio lietuvių kongreso proga, [s.a], p. 21
„Pažanga“
„Pažangos“ bendrovė
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (2):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis