ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partija
Alternatyvūs pavadinimai
Komunistyczna Partja Litwy i Białej Rusi šaltinis: Siły klasowe rewolucji i kontrrewolucji w Rosji, 1920, virš.
Komunistyczna Partja Litwy i Białorusi šaltinis: Młot, 1919, Nr. 53, p. [1]
Komunistų partija
L. ir B. K. P. šaltinis: Kapsukas, V. Steigiamasis Susirinkimas ar Tarybų Valdžia, 1919
Коммунн. Партия Литвы и Белоруссии
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (4):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis