ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Grinius, Kazys (1866-1950)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1866
Mirė 1950
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
-ka!
-rm.-
-rm.-
A.
A.
A.Gr.
A.Gr.?
A.K.
A.K.
A.R.
A.R.
Abrys
Abrys
Aks
Aks.
Ale
Ale
Andrius
Andrius
Angis
Angis
Ar.
Ar.
Art.
Art.
Artojas
Artojas
Ateivis
Ateivis
Avilys
Avilys
Balgutis
Baltgudis šaltinis: (Ūkininkas (Tilžė), 1897, Nr. 10, p. 155)
Baltgudis
Barzdinėlio Brolis
Barzdinėlio Brolis
Bedarbis
Bedarbis
Bendras
Bendras
Bežadis
Bežadis
Birbilas
Birbilas
Blaivystės Tarnas
Blaivystės Tarnas
Blindė
Blindė
Br.
Br.
Brolaitis
Brolaitis
Brolis
Brolis
Burtininkas
Burtininkas
D.K.G.
D.K.G.
Daraktorius
Daraktorius
Darbininkas
Darbininkas
Daugela
Daugela
Daugkentys
Daugkentys
Daugėla
Daugėla
DD
Deivė
Deivė
Dr. K. Gr.
Dr. K.Gn.
Dr. K.Gr.
Drebulinis Jurgis
Dumas
Dumas
Dumblys
Dumblys
Durpininkas
Durpininkas
E.J.
E.J.
E.P.
E.P.
Eitkunietis
Eitkunietis
Epusze
Epušė
Ežerinis
Ežerinis
F.
F.
G.
G.
G.K.
Gaisrys
Gaisrys
Gandras
Gandras
Gegutė
Gegutė
Genys
Genys
Giedraitis
Giedraitis
Gn.
Gn.
Gojus
Gojus
Gr.
Gr.
Gr....s
Grambolis J.
Grambolis, J.
Grinevičius, Kazys
Grinius, K.
Gudelis
Gudelis
Gydytojas
Gydytojas
I.R.
Ignacijus
Ignacijus
Ilgabarzdis
Ilgabarzdis
Iššiepdantis
J., Kėdainis
J.R.
J.R.
Jovaras
Jovaras
Jurgis, Drebulinis
K-s
K.
K.
K., Lapas
K.G.
K.G.
K.Gr.
K.Gr.
K.L.
K.L.
K.L. ir S.Z.
K.L.ir S.Z.
K.Sm.
Ka.
Ka.....
Kabė
Kabė
Kage
Kagė šaltinis: (Varpas, 1920, Nr. 8/9, p. 246)
Kaimietis
Kaimietis
Kalavijas
Kalavijas
Kalinys
Kalinys
Kalnavertis
Kalnavertis
Kalnelis
Kalnelis
Kalvis
Kalvis
Kamblys
Kamblys
Kampinis
Kampinis
Kamputis
Kamputis
Kamuolys
Kamuolys
Kapininis
Kapininis
Kapselis
Kapselis
Kapus
Kapus
Karabinas
Kardas
Kareiva
Kareiva
Karpius
Karpius
Karpus
Karpus
Kazys šaltinis: (VLE, 2005, t. 7, p. 179)
Kazys šaltinis: (Šakių krašto knygnešiai, 2003, p. 37-38)
Kazys Vinco, Grinius
Ke
Kedys?
Keleivis
Kerpinčius
Kerpinčius
Kerplėša
Kerplėša
Kg.
Kg.
Kielė
Kielė
Kietis
Kietis
Kirminas
Kirminas
Kirvis
Kirvis
Kl.
Kl.
Kl...
Kl...
Klapas
Klapas
Klevelis
Klevelis
Klipkus J.?
Klipkus?
Klipkus?
Klumpius
Klumpius
Kp.
Kp.
Kr.
Kr.
Krpl.
Krpl.
Kruminis
Kruminis
Kumpys
Kumpys
Kuprys
Kuprys
Kupstas
Kupstas
Kurpis
Kurpis
Kurpius
Kurpius
Kz.
L.
L.
L.K.
L.K.
L.V-kas
L.V-kas
Landukas
Landukas
Lapas
Lapas
Lapas K.
Laukininkas
Laukininkas
Laumė
Laumė?
Laumės Vaikas
Laumės Vaikas
Lb.
Lb?
Lenktis
Lenktis
Liemuo
Liemuo
Liepinis
Liepinis
Luobius
Luobius
Lydeka
Lydeka
Lydis
Lydis
Lydys
M.
M.
M.R.
M.R.
Medis
Medis
Mekšras
Mekšras
Meškorius
Meškorius
Minkaitis
Minkaitis
Mok.
Mok.
Murma
Murma
N.
N.
N.N.
N.N.
Namininkas
Namininkas
Ne kunigas
Ne kunigas
Ne Prusas
Ne Prusas
Negras
Negras
Norbutis
Norbutis
Nr.
Nr. šaltinis: (Varpas, 1920, Nr. 8/9, p. 246)
Ob.
Ob.
Oras
Oras
Ožiukas
Ožiukas
P., Puskunigis
P.P.
P.P.
Padovinietis
Padovinietis
Paskalinis
Perkuno oželis
Perkuno oželis
Perkuno Vaikas
Perkūno Vaikas
Perkūno Vaikas
Peštukas
Peštukas
Pragaišdienis
Pragaišdienis
Puskalinis
Puskalinis
Puskunigis
Puskunigis
R.
R.
R.K.?
R.L.
R.U.
R.U.D.
R.U.D.
R.X.
R.X.
Ragana
Raganius
Raibukas
Raibutis
Raitelis
Randas
Raudonis
Raudonius
Raugas
Raulas
Rb.
Rd.
Red.
Rg.
Rg. K.
Riešutis
Rimbas
Rinkikas
Rinkėjas
Rit.
Rl.
Ru.
Rudis
Ruduo
Rugien.
Rugienis
Rugienius
Rumbonis
S. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2003, t. 5, p. 319)
S.Z.
S.Ž.
Sargas
Senapilietis
Sermėgius
Sm. K.
Snukutis
Stalius
Starp.
Starpolinis
Starta
Strampinis
Stumbras?
Szimtarankis
Sziurpulis
Szventragis
T.
Tauragys
Tolimasis
U.
U.R.
Uk.
Ukas
Ukininkas
Ukinįkas
Uoga
Ur.
Ur.
Urp.
Urp.
Urszulė
Urszulė
Uršulė
us šaltinis: (VLE, 2005, t. 7, p. 179)
us šaltinis: (Šakių krašto knygnešiai, 2003, p. 37-38)
Užbalis
Užbalis
V. šaltinis: (Mūsų klerikalai faktų šviesoje, 1925, antr. p.)
V. šaltinis: (Mūsų klerikalai faktų šviesoje, 1925, antr. p.)
V. Ru...
V., Vijoklis
V.Ru...?
V.Š.?
Vabalaitis
Vabalaitis
Vargas
Vargas
Vargdienis
Vargdienis
Vargėla
Vargėla
Varnaitis
Varnaitis
Varnas
Varnas
Varpaitis
Varpaitis
Vergas
Vergas
Vertikas
Vertikas
Vijoklis V.
Vilutė
Vilutė
Vl.
Vl.
Vrd. šaltinis: (Ūkininkas (Tilžė), 1896, Nr. 14, p. 112)
Vrd. šaltinis: (Ūkininkas (Tilžė), 1896, Nr. 14, p. 112)
X.
X.
X.....
X.R.
X.R.
Y.Z.
Y.Z.
YYY
YYY
Z.
Z.
Ziurys
Ziurys
Zolė
Zolė
Š-kla
Šamas
Šiaurys
Šimtarankis
Šiurpulys
Šventaragis
Šventragis
Šviesinis
Švitrius
Ūgis?
Ūkininkas-Deivė
Ūkininko sūnus
Ž.
Žeglis
Žeglys
Žeglys
Žemdarbys
Žemdarbys
Žemukas
Žemuks
Žiobrys
Žiobrys
Žirnis
Žirnis
Žiurys
Žiurys
Žmogelis
Žmogelis
Žmogus
Žmogus
Žolė
Žvirgždas
Žvirgždas
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (28):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (4):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis