ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šliūpas, Jonas (1861-1944)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1861
Mirė 1944
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
-sz-
-sz.-
Anžuolaitis J.S.
Anžuolaitis Juozas
Anžuolaititis J.S.
Anžuolajtis J.
Anžuolajtis Juozas
Anžuołajtis J.
Aržuolaitis
Aržuolaitis J.S.
Aržuolaitis Juozas
Aržuolaitis N.
Asz
Baisusis Barzdoczius
D-ras J.Šlp.
Darbininkas
Dr Šlp.
Dr. J.Szl.
Dr. J.Šl.
Dr. J.Šlp.
Dr. Szl.
Dr. Šlp.
Eisis M.
Erich, Linksch
J.
J., Šliūpas
J.K-o Senas pažystamas?
J.K-tis
J.K.
J.S.
J.S.K.
J.Sz.
J.Sz....as
J.Szl.
J.Szl...
J.Szl.K.
J.Š.
J.Š.K.
J.Šl.
J.Šlp.
Jonas, Szlupas
Julius, Richteris
K.
Kuoksztis
Kuoksztis J.S.
Liet. Myl.
Liet. Myl.
Liet. Mylėtojas
Lietuvos Myletojas
Lietuvos Mylėtojas
Lietuvos Mylėtojas
Linksch Erich?
Mes
Mes šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, t. 2, p. 618)
Pats?
Prascziokelis
Prascziokėlis
Prascziokėlis
Redytuve „Bałso“
Richter Jules
Richter, Jules
Rėdytojas L.B.
S.
Sapienti sat
Sapienti sat!
Skruzdė
Skruzdė?
Szenandorietis
Szenandorietis
Szl.
Szl.
Szliupas, J.
Szliupas, Jon.
Szliupas, Jonas
Szlupas, Jan
Szlupas, John
Teisybės mylėtojas
Šenandorietis
Šenandorietis
Šl.
Šl.
Šliupas, J.
Šlp.
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (61):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (12):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis