ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Nežinomas autorius. Tremtinys Jonas Daukša prie barakų Pečioros lageryje. 1948

Tipas icon vaizdasvaizdas
Autoriai
Apimtis Archyvinė kopija: 1MB Viešos prieigos kopija: 1MB; aukštis: 11,8 cm
Daugiau informacijos apie objektą Kauno IX forto muziejus (LIMIS)
Pastabos
fotografija
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Fotografija. Tremtinys Jonas Daukša stovi lauke prie medinio barako. Apsirengęs tamsiu kostiumu. Pečioros lageris, Komi ASSR, 1948 m. Jonas Daukša gimė 1911 m. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas. 1940 m. suimtas. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, IX forte. 1941 m. birželio mėnesį po nuosprendžio kalėti 8 metus, išvežtas iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo į Pečioros lagerį, Komi ASSR. Kalėjo kartu su Juozu Enčeriu, Kazimieru Baršausku. Dirbo prie geležinkelio tiesimo link Vorkutos lagerio šachtų. Iš lagerio grįžo 1948 m. Mirė 1998 m.
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: LIMIS
CCBYNCND
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis