ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dirva. - 1929

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys "Dirvos" b-vės leidinys [1929]
Apimtis iliustr., portr., [2], 98 p.; Archyvinė kopija: 5470MB Viešos prieigos kopija: 44MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su A. Dundzilos autogr. "Dirvos" redaktoriui p. Karpiui. - Su spaudu: Biblioteka Archyvas Jonas Pr. Palukaitis
Su A. Dundzilos autogr. "Kario" redaktoriui p. mjr. Balčiūnui. - Su spaudu: "Dirvos" bendrovė knygoms leisti Kaunas. - Su KVB spec. fondo žyma
Su KVB spec. fondo žyma
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 1997, t. 1 : knygos D-J, įr. 3708
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2019 05 22
Kn. taip pat: Mūsų žodis / A. Dundzila, B. Sirutis, p. 1
Tiražas 2500 egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Dirva : dešimt sėjos barų, 1918/9-1929. - [Marijampolė], [1929]. - [2], 98 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 104 vaizdai
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
655.41(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis