ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). [Stanislovo Augusto 1567 06 17 raštas Brastos seniūnui Eustachijui Valavičiui atiduoti priklausančia duoklę - pinigais nuo muito, o vašku bei druska iš Brastos pilies - Brastos šv. Trejybės bažnyčiai; mini Augustinijonų vienuolyno provincijolą Stanislovą Jendrijevskį]

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis Archyvinė kopija: 110MB Viešos prieigos kopija: 1MB; 2 lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Kalbos
rusų, senoji (slavų) lenkų
Pastabos
Ištekliaus apimtis: 4 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir gamintojas.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kompiuterinis tinklas
CCBYNCSA
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis