ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kultuvė / [redaktorius Bagdonas Matas, Pajaujis Juozas]. - 1922-1940, 1942, 1946-1949

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys "Kultuvės" b-vė
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: gailaus juoko, satyros ir jumoristikos meno mėnesinis laikraštis, 1924, bal. 1 (Nr. 3); visų be jokios politikos vienraštis: [laikraštis], 1936, bal. 1 (Nr. 15)-1938, bal. 1 (Nr. 17); vyriausias prima aprilis oficiozas: [laikraštis], 1939, bal. 1 (Nr. 18); pirmas prima aprilis oficiozas Vilniuje : [laikraštis], 1940, bal. 1 (Nr. 19)
Red.: A. Braziulis, 1924, bal. 1 (Nr. 3); Juozas Petrėnas, 1936, bal. 1 (Nr. 15)-1939, bal. 1 (Nr. 18); Juozas Strazdas, 1940, bal. 1 (Nr. 19); nenurodyta, 1922, bal. 1 (Nr. 1)-1923, bal. 1 (Nr. 2), 1931, bal. 1 (Nr. 10)-1935, bal. 1 (Nr. 14); Juozas Petrėnas, 1946, bal. 1 [Nr. 21]-1949, bal. 1 [Nr. 24]
Išleid. vieta: Vilnius, 1940, bal. 1 (Nr. 19)
Išleid. duom.: Detmold: Juozas Petrėnas, 1946, bal. 1 [Nr. 21]-1949, bal. 1 [Nr. 24]
Kasmetinis
Antr. variant.: Krizės kultuvė, [1932]; Kultuvės aidas, [1933]-1934; Kultuvė iš Vilniaus, 1940; Išvietintoji kultuvė, 1946; DP jubiliejinė kultuvė, 1947; Gal paskutinė Europoje kultuvė, 1948; Atlanto kultuvė, 1949
UDK indeksas
888.2-7(054), 325.2(430)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis