ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 99 : Įvairios vietovės1936 : [LDK raštininko Ignoto Potockio įgaliojimas Mažosios Lenkijos generolui Ignotui Pranciškui Pšebendovskiui (Przebendowski) savo ir mažametės globotinės Eišiškių seniūnaitės Juzefos Daratos Sologubaitės (Sołohubowna) vardu tvarkyti įvairius reikalus]. - 1783.VII.5. - 2 lap., 1 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis 2 lap., 1 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų lotynų
Pastabos
Rankraštinis išrašas iš LDK Vyr. Tribunolo aktų knygų, patv. antsp.
PD
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis